Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

PSÍ MODLITBA

Obrazek

 

Můj pane.

Říká se, že jsem nejlepší přítel člověka.

To je pravda. Dělám pro Tebe vše,

co umím a mohu.

 

Jednej se mnou prosím laskavě,

můj milovaný pane, žádné srdce na světě

není vděčnější za laskavost než já.

Jednej se mnou přívětivě můj pane,

i když nejsem bez chyby a vím,

že se Tě někdy hodně natrápím.

Žádná jiná duše na světě Tě nemiluje víc

než moje věrné srdce.

 

Nesnaž se zlomit mou duši násilím,

já bych mezi ranami lízal Tvé ruce.

Tvá trpělivost a porozumění

mne rychleji naučí dělat věci,

které si přeješ.

 

Nehněvej se na mne dlouho

a za trest mně nezavírej.

Ty máš své přátelé a zábavu,

já mám jen Tebe, můj pane.

 

Mluv se mnou často.

Tvůj hlas je pro mne nejsladší hudba na světě,

jak musíš vědět z divokého mávání mého ocásku,

když zaslechnu Tvoje kroky.

I když Tvým slovům úplně nerozumím,

stačí mi, když Tě uslyším.

 

Když je chladno a mokro,

prosím Tě, nech mne uvnitř,

protože já jsem zdomácnělé zvíře,

které už není zvyklé na drsné podmínky.

 

Já nežádám větší výsadu,

než čest, sedět u Tvých nohou, u rodinného krbu.

I kdybys neměl žádný domov,

raději bych Tě následoval přes led a sníh,

než odpočíval na nejměkčím polštáři,

v nejteplejším domově na světě, bez Tebe,

můj milovaný pane.

Protože jsi můj Bůh

a já Tě oddaně miluji.

 

Udržuj mou misku stále plnou čerstvé vody,

protože já Ti nemohu říci, že trpím žízní.

Krm mne kvalitním jídlem, abych byl pořád zdravý,

abych mohl dovádět, hrát si a plnit tvé příkazy,

chodit vedle Tebe a být připravený a schopný

chránit Tě svým životem,

kdybys byl v ohrožení.

 

Uctívám Tě jako Boha.

V mých očích můžeš číst důvěru a lásku.

Snažím se vracet Ti dobro, které mi poskytuješ.

Stárnu vedle Tebe a Tvých dětí,

hlídám Tvůj dům, vodím nevidomé,

zachraňuji lidi v troskách a lavinách,

tahám sáně, pomáhám dopadnout zločince.

 

Milionkrát vrtím ocáskem,

abych Ti poděkoval za Tvou péči,

abych Tě přivítal doma a dal Ti najevo svou lásku.

Jsem rád, že Tě mám můj pane.

Kdyby Tě všichni opustili,

já s Tebou zůstanu až do smrti.

 

Prosím Tě pane,

abys ani Ty mně neopouštěl

a nechal mne u sebe dožít ten psí život.

Budu za to vděčný a věrný,

jako nikdo na celém světě.

 

A milovaný pane,

až přijde můj čas, kdy už nebudu zdravý

a nebudu mít radost ze života,

nedávej mne od sebe pryč.

 

Raději mne drž jemně ve svých rukách

a vyprovoď mne na tu dlouhou cestu do psího ráje.

Nenechávej mně odcházet v bolestech,

strachu a samotného.

Dopřej mi prosím můj milovaný pane,

milosrdný věčný odpočinek

a já odejdu s myšlenkou,

že můj osud byl nejbezpečnější ve Tvých rukou.

 

Nech mně můj pane v tichosti odejít,

ale drž mně prosím ve Tvé náruči,

abych Tě stále cítil

a měl pocit jistoty, že stále patříme k sobě.

 

Děkuji Ti můj milovaný pane,

kamaráde a příteli.